เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 9 ธ.ค. 2566
เปิดทำการปกติใน วันที่ 12 ธ.ค. 2566
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า