เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565
เปิดทำการปกติใน วันที่ 15 ส.ค. 2565
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า