สมัครงาน หางาน IT กับเรา

นักออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 15 ก.ค. 2021
สาขาอาชีพ
ไม่จำกัดวุฒิ แค่มีไฟสร้างสรรค์อยู่ในหัวก็พอ
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Graphic Designer
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
อย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ การทำงานด้านออกแบบกราฟิก อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premier , Adobe Audition และ Adobe After Effect ได้
 • สามารถออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์ โปสเตอร์ โลโก้ และ อินโฟกราฟิกได้เป็นอย่างดี
 • สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้
 • สามารถออกแบบ หรือตัดต่อภาพกราฟิก เพื่อใช้ประกอบงานคลิปวิดีโอได้
 • สามารถทำ Motion Graphic เพื่อใช้ประกอบในงานคลิปวิดีโอได้
 • มีทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ (UX / UI) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้เครื่อง Mac เป็น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว รู้จักสรรหาไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายในระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดได้
 • สามารถติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • Male or Female / Age 28 - 32.
 • At least 2 years experience in professional graphic design.
 • Experience and expertise in Adobe Photoshop and Adobe Illustrator software.
 • Able to use Adobe Premiere , Adobe Audition and Adobe After Effect software.
 • Good skill and experience in graphic design for brochure logo and infographic.
 • Able to create and edit video.
 • Able to create motion graphics for video editing.
 • Familiar with Mac computers.
 • Fast learning, Creative and likes to share new ideas.
 • High responsibility, enthusiasm and multitasking.
 • Able to work in a high pressure environment.
 • Good communication skills and work as a team.
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์ โปสเตอร์ และ งานกราฟิกบนเว็บไซต์ ในสื่อของบริษัทฯ (ประมาณ 60% ของงานทั้งหมด)
 • ตัดต่อคลิปวิดีโอ เพื่อใช้ประกอบบทความ หรือเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ของทางบริษัท (ประมาณ 40% ของงานทั้งหมด)
 • ประสานงาน และสรุป ความต้องการ (Requirement) ของงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำตัวอย่างงาน และนำเสนอให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมแก้ไขปัญหา เสนอไอเดียร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • Design and develop banner, brochure, poster and other graphic media (approximately 60% of workload).
 • Conceptualize and develop a video editing process that is used to support company contents and publishing on company social media (approximately 40% of workload).
 • Work closely with related parties to get the requirement for designing and media development.
 • Prepare the draft and work sample for discussion with related parties and be a part of the team to improve the quality of work for ensuring the good quality of final production.
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ

Graphic Designer

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Graphic Designer
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Premier เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Premier เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบว์ชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟิกหน้าเว็บ
 • ตัดต่อวิดีโอประกอบบทความ
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบว์ชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟิกหน้าเว็บ
 • ตัดต่อวิดีโอประกอบบทความ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

Web Content Editor

2 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Web Content Editor
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

Sales E-Commerce

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
สาขาอาชีพ
การตลาด / การขาย
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Sales E-Commerce
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สนใจสมัคร

โทร   02-635-0455 (คุณจูน)
   02-635-0745
   info@thaiware.com
สมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6
อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ดาวน์โหลดแผนที่
ดูแผนที่ Google Map