เกี่ยวกับ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (Tuesday, June 1, 2004) ถือเป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เปิดเว็บไซต์มาได้ 5 ปี ครึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการทำธุรกรรมต่างๆ ให้กว้างมากขึ้น โดยมี สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เปิดบริษัท จนถึงปัจจุบัน
และในปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) ทาง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร กับทางกลุ่มบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของเมืองไทย 2 บริษัท อย่าง กลุ่ม บริษัท อีฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (efrastructure Co., Ltd.) และ กลุ่ม บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Asiasoft Corporation Public Company Ltd.) ที่ได้เข้ามาร่วมทุน เป็นพันธมิตร และ ร่วมกันแบ่งปันวิสัยทัศน์ กับทางผู้บริหาร บริษัท ไทยแวร์ฯ เพื่อเสริมศักยภาพ และยกระดับ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวไทย ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งยังเพื่มช่องทางการจัดจำหน่าย กระจายรายได้ และ สร้างอาชีพ สู่ผู้พัฒนาทุกระดับ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ