เว็บไซต์ไทยแวร์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum เป็นรายแรกของไทย 

26 มีนาคม 2562 13:00:00
เข้าชม 2,982

เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ไทยแวร์ ผู้ผลิตสื่อด้านไอที และจัดจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจไปอีกขั้น ด้วยการได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับสูงสุด Platinum จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นรายแรกของไทย  ซึ่งเครื่องหมายที่ได้รับมาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเว็บไซต์ไทยแวร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อตรงและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและยกระดับการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เว็บไซต์ไทยแวร์ ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมายรับรองระดับสูงสุด DBD Verified Platinum เป็นรายแรกของไทย 

สำหรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Verified เป็นเครื่องหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce 

โดยเครื่องหมาย DBD Verified แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Silver, Gold และระดับสูงสุด Platinum ซึ่งผู้ที่จะผ่านเกณฑ์แต่ละระดับต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (สำหรับระดับ Silver และ Gold) และคณะกรรมการ (สำหรับระดับ Platinum) โดยตัวเครื่องหมายมีอายุหนึ่งปี และต้องขอต่ออายุทุกปี ขั้นตอนในการต่ออายุนั้น ผู้ประกอบการจะต้องยังคงดําเนินงานตามมาตรฐานของ DBD Verified ทุกประการ และต้องเข้ารับการประเมินใหม่ทุกครั้ง