กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

16 มกราคม 2562 11:00:00
เข้าชม 4,053

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของทาง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษตอนแทนสังคม นำความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ไปซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ บริเวณโรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

โรงเรียนบ้านหนองแสง เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 65 คน ปัจจุบันโรงเรียนดูแลโดย ผ.อ. บุญเชิด รัตนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง โดย ผ.อ. บุญเชิดได้กล่าวว่า "เด็กๆ ที่นี่ส่วนมากจะอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนผู้ปกครองออกไปทำงานข้างนอก นักเรียนต่างก็มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ ทุนการศึกษา รวมทั้งครูที่จะมาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ การเรียนการสอนในปัจจุบัน นักเรียน 2 ระดับชั้นจะเข้าเรียนในห้องเดียวกันที่มีผนังประตูกั้น มีครูคนเดียวกันที่ต้องคอยสอนสลับไปมาระหว่าง 2 ระดับชั้น"

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในปีนี้ทางไทยแวร์ จึงได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่อมบำรุงโรงเรียนในส่วนต่างๆ ซึ่งได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ที่มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน รวมทั้งการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบ สร้างบรรยากาศที่ดี เหมาะสมต่อการเรียนการสอน ลานอเนกประสงค์ ที่ได้เทปูนทำพื้นใหม่ ให้สามารถใช้งานจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างดี และ ห้องน้ำในห้องเรียนระดับอนุบาล ที่ปรับปรุงหลังคาให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากการซ่อมบำรุงโรงเรียนแล้ว ทีมงานไทยแวร์ยังได้ไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับทางโรงเรียนอีกด้วย โดยทางบริษัทฯ ได้นำอาหารกลางวันไปร่วมแจกจ่ายกับทางโรงเรียนและชุมชน ให้กับทั้งเด็กๆ ในโรงเรียนและเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ปลูกต้นรวงผึ้งให้กับทางโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม เล่นเกมส์ต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกัน รับของรางวัลต่างๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา
น้องๆ รับอาหารกลางวันกับทางไทยแวร์

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณธรรนพ สมประสงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ไทยแวร์ และภรรยา ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งให้กับทางโรงเรียน

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

การแสดงบนเวทีโดยน้องๆ ระดับชั้นต่างๆ

 

กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา
น้องๆ ร่วมกิจกรรมรับของรางวัลต่างๆ กับทางไทยแวร์

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปกิจกรรมระดับประถม

 

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปกิจกรรมระดับอนุบาล

ในช่วงท้ายของงาน คุณธรรณพ สมประสงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ไทยแวร์ดอทคอม ร่วมกับทีมงานไทยแวร์ แข่งขันฟุตบอลกระชับสัมพันธ์กับทางทีมผู้อาวุโสของชุมชน นำโดย คุณบุญเชิด รัตนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง อีกด้วย

กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทีมฟุตบอลไทยแวร์และทีมผู้อาวุโสชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแสง

สไลด์รูปภาพ

 กิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรากิจกรรม ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ซ่อมบำรุงห้องคอมฯ พื้นที่โรงเรียน และร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา