ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท

26 พฤศจิกายน 2561 15:06:00
เข้าชม 4,204

23 พ.ย. 61 - บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พาน้องๆ นักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) มาศึกษาดูงานภายในสำนักงานของบริษัท

ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท

บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างเช่นครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ รวมทั้งการเรียนรู้กระบวนการทำคอนเทนท์ไลฟ์วิดีโอถ่ายทอดสดจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน และทีมงานคอนเทนท์เว็บไซต์ไทยแวร์อีก 4 ท่าน

ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท

สำหรับวิทยากรท่านแรก คุณ ธรรณพ สมประสงค์ (Managing Director) มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์ Thaiware.com รวมทั้งพูดถึงการทำคอนเทนท์ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่อยากให้นักศึกษาได้รู้จักกับเทคนิคการทำวิดีโอถ่ายทอดสด

ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท

วิทยากรท่านที่สอง คุณรภัสสิทธิ์ เรืองรุ่งธนสาร (General Manager) มาบรรยายถึงการบริหารงานในไทยแวร์ พร้อมอธิบายถึงหน้าที่และความสำคัญของแผนกต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ยังได้บอกถึงแนวทางและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจดิจิตอล

สไลด์รูปภาพ

 ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท

ทีมงาน 4 ท่าน ที่มาให้ความรู้น้องๆ ประกอบไปด้วย คุณกริช พลการ, คุณกรภิภัฏ อธิศอัษฎา, คุณกิตติพศ เผือกผ่อง และคุณเกื้อกาญจน์  นาแป้น โดยได้แนะนำและให้คำปรึกษากับน้องๆ นักศึกษาตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การใช้งานกล้องถ่ายวิดีโอ ฉากเขียว รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำไลฟ์วิดีโอ

สไลด์รูปภาพ

 ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัทไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท

ในช่วงสุดท้ายมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เกี่ยวกับความรู้ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ จากนั้นมีช่วงที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมกับพี่ๆ ก่อนจะจบงานในวันนี้

ไทยแวร์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานในบริษัท