เนื่องในพ่อแห่งชาติ
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จะหยุดทำการใน วันที่ 5 ธ.ค. 2566
เปิดทำการปกติใน วันที่ 6 ธ.ค. 2566
ขออภัยหากเกิดความล่าช้า และ ความผิดพลาดไว้ล่วงหน้า