บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560

10 สิงหาคม 2560 17:07:00
เข้าชม 2,954

1 สิงหาคม 2560 — บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัท และ พนักงาน โดยมี คุณ ธรรณพ สมประสงค์, คุณ ชัชวิทย์ ก่อตั้งเกียรติกุล, รภัสสิทธิ์ เรืองรุ่งธนสาร  ร่วมกันนำถวายภัตตาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 5 รูป ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ สำนักงานบริษัท

ภาพบรรยากาศภายในงาน

สไลด์รูปภาพ

 บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560บริษัท ไทยแวร์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2560