บริการวางแผนการตลาดออนไลน์ ซื้อสื่อโฆษณา สื่อดิจิทัล โปรโมทสินค้า หรือบริการ

Influencer Marketing Platform
(แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์)

แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing Platform) ภายใต้ชื่อ "Tumwai Influencer Marketing Platform" แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดได้อย่างราบรื่น ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์โดยตรง มากกว่า 10 ปี ผู้ช่วยที่ทำให้คุณสามารถค้นหาเหล่า Influencer ได้ตรงกับความต้องการ พร้อมให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์การตลาด ด้วย Influencer ทุกระดับ ที่มีมากกว่า 10,000 บัญชี

Digital Marketing Planning
(การวางแผนการตลาดดิจิทัล)

บริการวางแผนการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Planning) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในหลากหลายแพลตฟอร์ม ทางทีมเราคำนึงและให้ความสำคัญ ในส่วนการคิดการวิเคราะห์, การวางกลยุทธ์, คัดสรรช่องทางการสื่อสาร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด พร้อมช่วยคุณดูแล และวางแผนด้านการตลาดดิจิทัล ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า (Branding) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) องค์กร หรือหน่วยงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แบบครบวงจรในช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Social Media Platform Management
(การจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย)

เราพร้อมบริหารจัดการ ดูแลภาพลักษณ์ รวมถึงการทำตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) ให้กับเพจ และช่องทางต่างๆ บน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พร้อมช่วยตรวจสอบ เฝ้าสังเกต (Monitor) และติดตามประเมินผลการตลาด ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับทิศทาง และความต้องการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน, องค์กร หรือแม้แต่ ผลิตภัณฑ์ มั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณจะมีแต่คนพูดถึง

Promotional Media Production
(การผลิตสื่อช่วยส่งเสริมการขาย)

หากคุณมีแคมเปญ หรือ แบรนด์ที่ต้องการโปรโมท บริการผลิตสื่อช่วยส่งเสริมการขาย (Promotional Media Production) ของเราพร้อมช่วยคุณดำเนินการทุกขั้นตอนในการรับผลิตสื่อโฆษณา (Advertising Media) ทั้งในรูปแบบ คลิปวิดีโอ (Video Clip), แบนเนอร์ (Banner), ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

Our Customers
(ลูกค้าของเรา)

Download Our Media Kits
(ดาวน์โหลดรายละเอียดการลงสื่อของเรา)

อัปเดตล่าสุด : 02/01/2024 (03:27 PM)
  • Introduction (แนะนำเว็บไซต์)
  • TumWai Services (บริการต่างๆ ของทำไว)
  • Our Previous Works (ผลงานที่ผ่านมา)
  • Rate Card (อัตราค่าลงโฆษณา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา (ซอยสาทร 10) ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-635-0455 กด 3
โทรสาร : 02-635-0745
อีเมล : ads@thaiware.com
Facebook : Tumwai Digital
LINE : @Tumwai.Digital
TikTok : tumwai.digital

Thaiware Communication Co., Ltd.

Head Office, Room No.3, 4th Floor, Tang Hua Pug Building
69/6 Soi Suksavitthaya, Silom Road,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Thailand Tel : (+66)2-635-0455 ext. 3
Fax : (+66)2-635-0745
E-Mail : ads@thaiware.com
Facebook : Tumwai Digital
LINE : @Tumwai.Digital
TikTok : tumwai.digital