Advertising Background Image
Thaiware Logo

Advertising

สื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ Thaiware.com ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มสินค้าไอทีเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วย

นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดทำบทความ โฆษณาที่ฝังอยู่ในเนื้อหา (Advertorial) หรือ บทความ รีวิวสินค้า อาทิ สินค้าไอที หรือแม้แต่จะ ทำอินโฟกราฟฟิก (Infographic) และ ทำวิดีโอคลิปเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอ และ ความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการได้อย่างดีเยี่ยม จากลูกค้าอีกด้วย

ลงโฆษณา
Media Kit 2020

  • Introduction (แนะนำเว็บไซต์)
  • Thaiware Data Summary (ภาพรวมของเว็บไซต์)
  • Thaiware Audience (รายละเอียดกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์)
  • Rate Card (อัตราค่าลงโฆษณา)
ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

Mail Image ads@thaiware.com
ดูแผนที่ Google Map