สนับสนุนงาน MSME Induction Camp ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

2 กันยายน 2559 11:33:23
เข้าชม 3,698

สนับสนุนงาน MSME Induction Camp ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ Thaiware.com และ FreelanceBay.com ได้ มีโอกาส สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมงาน MSME Induction Camp 2016 ที่จัดขึ้นโดย คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  (MSME) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ วังยาว รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ในทุกๆ ชั้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับ รุ่นพี่ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเรียน และ การปรับตัว ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีคณะอาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 280 คนด้วยกัน

สนับสนุนงาน MSME Induction Camp ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สนับสนุนงาน MSME Induction Camp ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สนับสนุนงาน MSME Induction Camp ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)