THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018

26 มิถุนายน 2561 15:45:00
เข้าชม 4,202

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทาง บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จัดงานแข่งขันกีฬาสี Thaiware Sport Day 2018 ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการทำงาน เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี ให้กับทีมบุคลากร โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่ สนามฟุตบอล Polo Football Park ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน

กิจกรรม Sport Day 2018 ในครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรกของทางบริษัทฯ เพื่อตอบรับเสียงเรียกร้องจากพนักงาน ที่อยากให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างทีมงาน นอกจากการเที่ยว Outing ประจำปีของทางบริษัทฯ เพื่อที่พนักงานจะได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นๆ ในแต่ละแผนกนอกเหนือจากการติดต่อประสานงานตามปกติ

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งทีมของพนักงานออกเป็น 4 สีด้วยกันโดยการจับฉลาก และนำทีมแต่ละสีโดยผู้บริหาร ได้แก่ คุณธรรณพ สมประสงค์, คุณชัชวิทย์ ก่อตั้งเกียรติกุล, คุณรภัสสิทธิ์ เรืองรุ่งธนสาร และคุณสุธน บุญญวินิจ แข่งขันในกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงกีฬาทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีการละเล่นต่างๆ ที่คนไม่ได้เล่นกีฬาก็สามารถเข้าร่วมเล่นได้ เช่น เหยียบลูกโป่ง เข็มร้อยด้าย หมากเก็บ เป็นต้น ทำให้พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างไม่มีข้อจำกัดด้านกีฬา

สไลด์รูปภาพ

 THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018

ภาพรับรางวัลทั้ง 4 ทีมในการแข่งขัน Thaiware Sport Day 2018

และต่อจากนี้ ก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนานภายในงาน Thaiware Sport Day 2018 ที่ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากให้ได้ชมกัน

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018
การแข่งขันเตะลูกโทษ 1

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018
การแข่งขันเตะลูกโทษ 2

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018
กีฬาแชร์บอล

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018
การแข่งขันเหยียบลูกโป่ง

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018
เกมวิบาก - เข็มร้อยด้าย

  THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018

  THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018

เกมวิบาก - หมากเก็บ

THAIWARE จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน Sport Day 2018
เกมวิบาก - ปิดตาตีปี๊บ