สมัครงาน หางาน IT กับเรา

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย React Native (Mobile App Developer : React Native)

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 21 ส.ค. 2017
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย React Native (Mobile App Developer : React Native)
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษา JavaScript (React หรือ React Native) ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ REST API , JSON , XML , Web Service , Social API เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ ES6 หรือ BABEL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการ พัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการออกแบบแอพพลิเคชั่นพื้นฐาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาแอพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียดงาน
 • สามารถพัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความเข้าใจการทำงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นของ Mobile Application
 • ช่วยคิดค้นเสนอแนะ และ ออกแบบแอพ ในด้านต่างๆ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ (Office Administrator)

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 21 ส.ค. 2017
บริษัทไทยแวร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ www.thaiware.com ต้องการรับเจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ (Office Administrator) เก่งกล้าสามารถ มาช่วยดูแลประสานงานภายในบริษัทฯ 1 ตำแหน่ง ใครรู้ตัวว่า
 • ละเอียดรอบคอบถูกต้องแม่นยำที่สุด
 • มี Service Mind
 • รักในการทำงานด้านเอกสาร
 • และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เรายินดีมอบหมายหน้าที่สำคัญมาก ๆ ให้รับผิดชอบ
สาขาอาชีพ
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ (Office Administrator)
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อาย 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในด้านธุรการ หรือบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงและแข่งขันกับเวลาได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือล้น มีความมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป เช่น เอกสารบริษัท การจัดการด้านพัสดุ และการประสานงานด้านต่าง ๆ ในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบการ จัดเก็บรายได้ค่าโฆษณา รวมถึงเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับทางทีมขายและฝ่ายบัญชี ในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ
 • ทำรายงานสรุปเพื่อเก็บเงินลูกค้า และสนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย
 • และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
15,000 บาท
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

Digital Marketing Officer

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 24 ก.ค. 2017
สาขาอาชีพ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Digital Marketing Officer
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาบนเว็ปไซด์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการตลาดโดยใช้ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียและสื่อออนไลน์อื่นๆ
 • สามารถติดตาม ควบคุม และวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น ชอบออกพบปะลูกค้า และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
 • ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

นักศึกษาผึกงาน
Graphic Development

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 3 ก.พ. 2016
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟฟิค
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Graphic Development
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Premier เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟฟิค
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบว์ชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟฟิคหน้าเว็บ
 • ตัดต่อวิดีโอประกอบบทความ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาผึกงาน
Web Content Editor

2 ตำแหน่ง
วันประกาศ 3 ก.พ. 2016
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Web Content Editor
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาผึกงาน
Sales E-Commerce

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 3 ก.พ. 2016
สาขาอาชีพ
การตลาด / การขาย
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Sales E-Commerce
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สนใจสมัคร

โทร   02-635-0455 (คุณจูน)
   02-635-0745
   info@thaiware.com
สมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6
อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ดาวน์โหลดแผนที่
ดูแผนที่ Google Map