สมัครงาน หางาน IT กับเรา

Web Content Editor

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 9 ต.ค. 2017
สาขาอาชีพ
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Web Content Editor
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • สามารถเขียนข่าว รีวิว บทความ หรือ บทความเชิงโฆษณา (Advertorial) ในกลุ่มไอที ได้ดี
 • มีความรู้ด้านไอทีเป็นอย่างดี และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านไอทีสม่ำเสมอ
 • มีความรู้ด้านข้อมูลซอฟต์แวร์ต่างๆ และสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความสามารถถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้ประกอบบทความรีวิวสินค้าหรือซอฟต์แวร์ได้
 • มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายในระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว ทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน
 • สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
รายละเอียดงาน
 • เขียนข่าว รีวิว บทความ และข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ไทยแวร์
 • อัพเดทเนื้อหาซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเว็บไซต์ไทยแวร์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

Digital Marketing Officer

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 26 ก.ย. 2017
สาขาอาชีพ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Digital Marketing Officer
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาบนเว็ปไซด์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการตลาดโดยใช้ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียและสื่อออนไลน์อื่นๆ
 • สามารถติดตาม ควบคุม และวัดผลความสำเร็จของแคมเปญ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น ชอบออกพบปะลูกค้า และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
 • ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

โปรแกรมเมอร์พัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer or Web Programmer)

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 25 ก.ย. 2017
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
ผู้พัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ (Web Developer , Web Programmer)
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
2 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม และ พัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความถนัดในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ด้วยภาษา JavaScript (React และ NodeJS) ได้
 • มีความสามารถในการใช้งานภาษา REST API, JSON, SQL, CSS และ XML เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL
 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ ES6 หรือ BABEL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีรู้ความเข้าใจในการใช้งาน HTML5, CSS 3 ,Responsive Website ,Mobile Application , jQuery และ .htaccess จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์พื้นฐาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเขียนโปรแกรม
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียดงาน
 • สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบต่างๆ บนเว็บไซต์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วยภาษา JavaScript (React และ NodeJS), PHP, MySQL ตามมาตรฐานที่มีอยู่ และ ความต้องการที่มอบหมาย
 • ช่วยคิดค้นเสนอแนะ และ ออกแบบเว็บไซต์ Thaiware.com ในด้านต่างๆ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย React Native (Mobile App Developer : React Native)

ด่วน !
1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 21 ส.ค. 2017
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมเมอร์
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วย React Native (Mobile App Developer : React Native)
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษา JavaScript (React หรือ React Native) ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ REST API , JSON , XML , Web Service , Social API เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ ES6 หรือ BABEL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการ พัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการออกแบบแอพพลิเคชั่นพื้นฐาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาแอพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียดงาน
 • สามารถพัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความเข้าใจการทำงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นของ Mobile Application
 • ช่วยคิดค้นเสนอแนะ และ ออกแบบแอพ ในด้านต่างๆ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ประกันสังคม / ประกันกลุ่มสุขภาพ / โบนัสประจำปี

นักศึกษาผึกงาน
Graphic Development

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 3 ก.พ. 2016
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟฟิค
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Graphic Development
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Premier เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟฟิค
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบว์ชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟฟิคหน้าเว็บ
 • ตัดต่อวิดีโอประกอบบทความ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาผึกงาน
Web Content Editor

2 ตำแหน่ง
วันประกาศ 3 ก.พ. 2016
สาขาอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Web Content Editor
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาผึกงาน
Sales E-Commerce

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 3 ก.พ. 2016
สาขาอาชีพ
การตลาด / การขาย
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ตำแหน่ง
Sales E-Commerce
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน
รายละเอียดงาน
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สนใจสมัคร

โทร   02-635-0455 (คุณจูน)
   02-635-0745
   info@thaiware.com
สมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6
อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ดาวน์โหลดแผนที่
ดูแผนที่ Google Map